28/07/2014

Gerillayı Anlatmak

Severek okuduğum, ince fikirlerine değer verdiğim ve biraz da cin fikirlilik olarak adlandırdığım gazeteci yazar Veysi Sarısözen’in ziyareti de anlamlıdır

Ulus-Devletler Dünya Kapitalist Hegemonyacılığının Temel Ajan Kurumlarıdır

Modern güçlerin sunabilecekleri çözümler de yoktur. Kendileri en sorunlu ve sık krizli bir sistemin inşacıları iken, nasıl çözüm olabilecekler?

Rojava Devrimi Saldırılar Altında Çelikleşerek Büyüyüp Taşacaktır

Rojava Devrimi sanıldığı gibi hazırlıksız ve birden oluşmuş bir devrim değildir.

Bu Ayıp Ortadan Kaldırılmalıdır

Bu kavgadan sonra çıkan husumet hemen çözülmelidir. Aşiret ileri gelenleri, toplumun akil insanları, demokratik kuruluşlar bir heyet oluşturmalı ve bu duruma el koymalıdır.

Halklarımıza Ve Kamuoyuna!

İsrail’in saldırıları insanlığın vicdanının ve ahlakının kabul edemeyeceği düzeyde ağırdır.

Bağımsız ve Özgür Olmak

Çok açık bir biçimde görülüyor ki, devletler bağımsız ve özgür olamazlar. Devletçi zihniyette bağımsızlık ve özgürlük yoktur.

Halklarımıza Ve Kamuoyuna!

Bugün İslam’a İslam adına hareket edip insanlık dışı uygulamalar yapan kadar zarar veren başka bir güç yoktur.

 
 

2014 © Partiya Karkerên Kurdistan (PKK)
[pkkiletisim@gmail.com]