22/02/2018

BEKLEMEK ÖLÜMDÜR

Gelinen süreç Türkiye’nin demokratikleþmesi ve Kürt sorununun çözümünde Erdoðan ve AKP iktidarý tarafýndan bütün kartlarýn oynandýðý, ya demokratikleþme ve çözüm ya da savaþ dýþýnda bir yolun kalmadýðýný ortaya koymaktadýr.

 

 

 

Düzgün Kaya

 

5 Nisan 2015 tarihinden bu yana Kürdistan Halk Önderi Abdullah Öcalan ile görüĂžme yapĂ˝lamamaktadĂ˝r. Bu tarihten itibaren ne ailesi ne de heyetler üzerinden herhangi bir görüĂžme olmamýÞtĂ˝r. Zaten 27 Temmuz 2011 tarihinden bu yana da avukatlarĂ˝ ile de görüĂžmesine izin verilmemektedir.

ErdoĂ°an ve AKP iktidarĂ˝nĂ˝n kendi çĂ˝karlarĂ˝ için her Ăžeyi yapabilecekleri iktidarlarĂ˝ süresince yürüttükleri politikalardan fazlasĂ˝yla açýða çĂ˝kmýÞtĂ˝r. Muaviye ve Yezid zihniyetinin günümüzdeki temsilcileri ve uygulayĂ˝cĂ˝larĂ˝ olduklarĂ˝ her boyutuyla anlaÞýlmýÞtĂ˝r. Önder Apo’ya yönelik yürüttükleri politikalar da bundan baĂ°Ă˝msĂ˝z deĂ°ildir. ÝmralĂ˝ sisteminin kendisi zaten öldürme ve teslim alma üzerine inĂža edilmiĂžtir. Önder Apo günümüze kadar bu sisteme karÞý bir direniĂž içindedir. Bununla birlikte ErdoĂ°an ve AKP iktidarĂ˝ tarafĂ˝ndan Önder Apo’ya yönelik deĂ°iĂžik zamanlarda çeĂžitli yol ve yöntemler uygulanarak öldürme ve teslim alma giriĂžimleri oldu. ÝmralĂ˝ sistemi içinde zehirlenmek istendi. Hücreye alma, saçlarĂ˝nĂ˝ kazĂ˝ma, yemek üzerinden kĂ˝sĂ˝tlamalara gitme gibi deĂ°iĂžik baskĂ˝ ve yĂ˝ldĂ˝rma yöntemleri kullanĂ˝larak Önder Apo’yu teslim almayĂ˝ amaçladĂ˝lar.

ÝmralĂ˝ sisteminin kendisi ve yürütülen politikalar bizim dile getirmemizle anlaÞýlabilecek Ăžeyler deĂ°ildir. Onu ancak yaĂžayanlar bilebilir. Önder Apo da ÝmralĂ˝’da yürütülen politikalarĂ˝ bir bütünen dile getirmiĂž deĂ°ildir. ErdoĂ°an ve AKP iktidarĂ˝ bu öldürme ve teslim alma yöntemlerinden sonuç alamayĂ˝nca bu sefer de Önder Apo’yu kendi politikalarĂ˝ doĂ°rultusunda kullanmaya çalýÞmýÞtĂ˝r. Devletin belli güç odaklarĂ˝nĂ˝ ve orduyu ele geçirmede kendilerince Önder Apo’yu kullanmak istemiĂžlerdir. Önder Apo da devleti ve AKP’yi Türkiye halklarĂ˝nĂ˝n özgürlüĂ°ü temelinde çözüme çekmeye çalýÞmýÞtĂ˝r. Önder Apo’nun devlet ve AKP ile yürüttüĂ°ü politikalarĂ˝ yeterince ve zamanĂ˝nda anlayamayan ve buna göre yaklaÞým geliĂžtiremeyen PKK de aktif ve etkili mücadele yürütmede zayĂ˝f kalmýÞtĂ˝r.

Bu süreçte yürütülen çözüm süreçlerinin hepsini ErdoĂ°an ve AKP, devleti ele geçirme ve PKK’yi pasif ve etkisiz kĂ˝lma üzerinden geliĂžtirmiĂžtir. Ýþi bittiĂ°i zaman kendisince bir bahane bularak süreci bitirmekten, masayĂ˝ devirmekten çekinmemiĂžtir. Kürt sorunu gibi aĂ°Ă˝r bir sorunu zamana yayarak, oyalayarak, seçim malzemesi haline getirerek ucuz siyasi yaklaÞýmlar göstermiĂžtir. Bu süreçler de gösteriyor ki ErdoĂ°an ve AKP’nin Kürt sorununu çözme gibi bir anlayýÞlarĂ˝ hiçbir zaman olmamýÞtĂ˝r.  EĂ°er Önder Apo’yla görüĂžmüĂžlerse sadece kendi iktidar çĂ˝karlarĂ˝ için kullanmak istemelerinden dolayĂ˝dĂ˝r. Yoksa bunlarĂ˝n Kürt sorununun çözümü konusundan herhangi bir samimiyet ve iyi niyet yaklaÞýmlarĂ˝ olmamýÞtĂ˝r. Tüccar zihniyetinin yalancĂ˝lýðý, alavere dalavereciliĂ°i, kurnazlýðý ve hiçbir haysiyet ve onur taÞýmayan bukalemunluĂ°uyla Kürt sorununa yaklaĂžmýÞlardĂ˝r.

2013 yĂ˝lĂ˝nda MÝT müsteĂžarĂ˝ Hakan Fidan üzerinden ErdoĂ°an ve AKP’ye yönelik yapĂ˝lan müdahale ve devletin Cemaat tarafĂ˝ndan ele geçirilmesine karÞý, Önder Apo Türkiye halklarĂ˝nĂ˝n özgürlüĂ°ü ve geleceĂ°i için Mart ayĂ˝nda Newroz’la birlikte yeni bir çözüm sürecinin baĂžladýðýnĂ˝ kamuoyuna ilan etti. Bu süreçle baĂ°lantĂ˝lĂ˝ Önder Apo ve PKK sürecin gereklerini yerine getirmiĂž olmasĂ˝na raĂ°men, ErdoĂ°an ve AKP bu sürecin gereklerini yerine getirmemiĂž ve baĂžtan beri uygulanan bilindik politikalardaki Ă˝srarĂ˝nĂ˝ devam ettirmiĂžtir.

 EĂ°er süreç Nisan 2015 tarihine kadar devam etmiĂžse bu Önder Apo’nun yürüttüĂ°ü politikalarla baĂ°lantĂ˝lĂ˝dĂ˝r. Önder Apo’nun yürüttüĂ°ü politika zenginliĂ°i ve geliĂžtirdiĂ°i hamleler ErdoĂ°an ve AKP iktidarĂ˝nĂ˝n gerçek yüzünü bütün yönleriyle ortaya çĂ˝karmýÞtĂ˝r. En son, müzakerenin baĂžlamasĂ˝ için Dolmabahçe’de heyetler arasĂ˝nda gerçekleĂžen görüĂžme ve üzerinde uzlaÞýlan konular karÞýsĂ˝nda; ErdoĂ°an’Ă˝n yaklaÞýmĂ˝, Nisan’dan beri sürecin yine ErdoĂ°an ve AKP iktidarĂ˝ tarafĂ˝ndan bitirilmesini beraberinde getirmiĂžtir.

7 Haziran seçimleri öncesinde kendilerince Dolmabahçe görüĂžmeleriyle elde edecekleri kazanĂ˝mlarla her seçimde olduĂ°u gibi çözüm süreci üzerinden seçim yatĂ˝rĂ˝mĂ˝ yapacaklarĂ˝nĂ˝ hesaplĂ˝yorlardĂ˝. Ancak bu sefer hükümet heyetiyle ÝmralĂ˝ heyetinin kamuoyu önünde görüĂžmeleri, ilk defa hükümeti resmi olarak ve kamuoyu önünde sorumluluk altĂ˝na koyuyordu. O güne kadar yapĂ˝lan tüm görüĂžmeler MÝT üzerinden yapĂ˝lĂ˝yordu ve çok fazla resmi bir dayanaĂ°Ă˝ yoktu. Bu yüzden Dolmabahçe görüĂžmeleri tarihi öneme sahip olmuĂžtur. Türkiye’nin demokratikleĂžmesi ve özgürlüklerin geniĂžletilmesi konularĂ˝ üzerinde uzlaÞýlmasĂ˝ ve hükümetin bu konuda sorumluluk altĂ˝na girmesi, AKP’nin bu görüĂžmeyle amaçladýðýnĂ˝n tersi bir sürecin geliĂžmesini beraberinde getirmiĂž oldu. Bundan dolayĂ˝ ErdoĂ°an, “benim bu görüĂžmelerden haberim yok, bilgim yok” diyerek Dolmabahçe görüĂžmesini yok saymýÞtĂ˝r. Daha sonrasĂ˝nda “Kürt sorunu yoktur, çözüm süreci yoktur, izleme heyeti olamaz, masa yoktur” gibi açĂ˝klamalar yaparak Kürt sorununun çözümünden ne anladýðýnĂ˝ ortaya koymuĂžtur.

 ErdoĂ°an ve AKP iktidarĂ˝ Önder Apo’yu fiziki olarak imha etmek istedi, ancak bunu baĂžaramadĂ˝. Önder Apo’yu teslim almak istedi, ancak bunda da baĂžarĂ˝lĂ˝ olamadĂ˝. Önder Apo’yu kendi iktidar çĂ˝karlarĂ˝ için kullanmak istedi, ancak bundan da sonuç alamadĂ˝. Gelinen süreç gösterdi ki kullanmak isterken kendisi kullanĂ˝lĂ˝r duruma düĂžtüĂ°ü hissine kapĂ˝ldĂ˝lar. Önder Apo ErdoĂ°an’Ă˝, AKP hükümetini ve kamuoyunu, Türkiye halklarĂ˝nĂ˝n demokrasi, barýÞ ve özgürlük amaçlarĂ˝ için hazĂ˝rlamaya çalýÞtĂ˝ ve 7 Haziran seçim sonuçlarĂ˝yla da bu konuda önemli baĂžarĂ˝ elde edildiĂ°ini bütün Dünya’ya gösterdi. Gelinen süreç Türkiye’nin demokratikleĂžmesi ve Kürt sorununun çözümünde ErdoĂ°an ve AKP iktidarĂ˝ tarafĂ˝ndan bütün kartlarĂ˝n oynandýðý, ya demokratikleĂžme ve çözüm ya da savaĂž dýÞýnda bir yolun kalmadýðýnĂ˝ ortaya koymaktadĂ˝r.

7 Haziran seçim sonuçlarĂ˝ sonrasĂ˝nda Önder Apo’yla yapĂ˝lacak görüĂžmelerin Türkiye’nin demokratikleĂžmesi ve Kürt sorununun çözümü dýÞýnda ve belli kararlara baĂ°lanmýÞ pratik uygulamalar dýÞýnda bir içeriĂ°i kalmamýÞtĂ˝r. 5 Nisan’dan bu yana Önder Apo’ya yönelik geliĂžtirilen yaklaÞým ve 7 Haziran seçimlerinden sonra da bu yaklaÞýmĂ˝n devam etmesi,  AKP’nin 30 Ekim 2014’teki Milli Güvenlik kararlarĂ˝nda Ă˝srarlĂ˝ olduĂ°unu ve kararĂ˝nĂ˝ savaĂžtan yana yapmýÞ olduĂ°unu göstermektedir. Seçim süreci boyunca ve sonrasĂ˝nda yürütülen politikalar ve geliĂžtirilen saldĂ˝rĂ˝lar ErdoĂ°an’Ă˝n ve AKP’nin böyle bir kararlĂ˝lĂ˝k içinde olduĂ°unu göstermektedir. YaĂžanan bu süreçlerden sonra Türkiye’nin bütün halklarĂ˝nĂ˝n ErdoĂ°an gerçeĂ°ini iyi tanĂ˝masĂ˝ gerekmektedir.

ErdoĂ°an karÞý Ýslam çizgisinde yürüyen bir halk düĂžmanĂ˝dĂ˝r. ErdoĂ°an demokrasi, özgürlük, barýÞ ve sosyalizm düĂžmanĂ˝dĂ˝r. ErdoĂ°an özgür kadĂ˝n ve özgür insan düĂžmanĂ˝dĂ˝r.  ErdoĂ°an Kürt düĂžmanĂ˝dĂ˝r.  ErdoĂ°an eli binlerce masum insanĂ˝n kanĂ˝nda olan bir faĂžisttir.

ErdoĂ°an ve AKP iktidarĂ˝nĂ˝n, PKK’yi ve OrtadoĂ°u’da geliĂžen Kürt özgürlük mücadelesini ve Kürtlerin kazanĂ˝mlarĂ˝nĂ˝ tasfiye etmekten baĂžka bir amacĂ˝ yoktur. Demokrasi ve özgürlüklerin geliĂžmesi önündeki temel engel ErdoĂ°an ve AKP iktidarĂ˝dĂ˝r. Ellerindeki bütün imkânlarĂ˝yla Türkiye’nin demokrasi ve özgürlük güçlerine karÞý savaĂž halindedirler. Önder Apo’ya yönelik yaklaÞýmlarĂ˝yla da zaten bunu açĂ˝kça ortaya koyuyorlar.

Bu zihniyet ve uygulamalar karÞýsĂ˝nda izleyici olmak, beklentili ruh hali içinde kalmak büyük bir gaflet durumu içinde olmayĂ˝ ifade eder. Bundan dolayĂ˝ böyle bir gaflet durumu içindeysek her Ăžeyden önce bundan çĂ˝kmak gerekir. Her alanda örgütlülük durumumuzu daha fazla güçlendirmeliyiz. Bütün çalýÞmalarĂ˝mĂ˝zĂ˝ ve eylemlerimizi Önder Apo’nun özgürlüĂ°ü ekseninde geliĂžtirmeliyiz. ErdoĂ°an ve AKP iktidarĂ˝nĂ˝n Önder Apo’ya yönelik imha konseptini, yĂ˝llarĂ˝n yaratmýÞ olduĂ°u “normal gören” ve “kanĂ˝ksayan” ruh halinden çĂ˝kmalĂ˝yĂ˝z.

17 yĂ˝ldĂ˝r esaret altĂ˝nda bulunan Önder Apo’nun bu durumunun artĂ˝k hiçbir Ăžekilde kabul edilemeyeceĂ°ini gösteren bir pratik mücadele içine girmemiz gerekmektedir. Mücadele etmekten ve baĂžarmaktan baĂžka bir alternatif kalmamýÞtĂ˝r. Ve baĂžarĂ˝nĂ˝n gerçek ölçüsü ÝmralĂ˝ duvarlarĂ˝nĂ˝n yĂ˝kĂ˝larak Önder Apo’nun özgürleĂžmesidir. Ýçinden geçtiĂ°imiz süreçte bunun dýÞýnda hiçbir ölçü baĂžarĂ˝ ölçüsü olamaz. ÝmkânlarĂ˝mĂ˝z her zamankinden daha fazladĂ˝r. BaĂžarmak için her zamankinden daha fazla tecrübeye, halklarĂ˝n güvenine ve örgütlülüĂ°e sahibiz. Bu imkânlarĂ˝ yerinde ve zamanĂ˝nda doĂ°ru bir biçimde kullanĂ˝rsak yapamayacaĂ°Ă˝mĂ˝z hiçbir Ăžey yoktur. PKK’nin mücadele tarihi bu konuda yaratĂ˝mlarĂ˝yla kendisini ispatlamýÞtĂ˝r. Daha fazlasĂ˝nĂ˝ yaratamamýÞsak sorunlarĂ˝ kendimizde aramamĂ˝z gerekir. Daha fazlasĂ˝nĂ˝ yaratabilecek imkânlara da sahibiz.

Kürdistan’Ă˝n her sokaĂ°Ă˝nĂ˝, mahallesini, köyünü, kentini ayaĂ°a kaldĂ˝rarak ErdoĂ°an ve AKP iktidarĂ˝nĂ˝, onun faĂžizan politikalarĂ˝nĂ˝ kabul etmediĂ°imizi eylemlerimizle ortaya koymalĂ˝yĂ˝z. Türkiye’nin her yerinde ve Kürtlerin yaĂžadĂ˝klarĂ˝ her yerde kitlesel etkili eylemler gerçekleĂžtirmeliyiz. Önder Apo ĂžahsĂ˝nda insanlĂ˝k deĂ°erlerine dayatĂ˝lan imha ve iĂžkence siyasetine karÞý bütün benliĂ°imizle ve ruhumuzla mücadele ederek dur demeliyiz. Beklemeden, izlemeden mücadele, mücadele, mücadele demeliyiz ve mücadele etmeliyiz.  

PEKÝ, SÝZÝN ÇÖZÜMÜNÜZ NE?

Kendinize yakýn gördüðünüz müttefik Türkiye’ye karþý ne zamana kadar sesiz kalacaksýnýz?

YENÝ MÜCADELE DÖNEMÝ VE ÖNCÜ KADRONUN ROLÜ

Hakikat algýsýndaki yanlýÞlýk ve yanýlgýdan kurtulmak, ne istediðini bilmek ve bunu bir bilinç, bir farkýndalýk yaratarak sßrekli oluÞ halinde derinleÞtirmekle mßmkßndßr.

KÝRLÝ VE KALLEÞÇE SAVAÞ YÜRÜTEN KÝMDÝR?

Bu zihniyet ve siyaset anlayýÞý sadece siyasetçileri deðil, basýný, aydýnlarý ve yazarlarý da bßyßk çoðunlukla kendine benzetmiÞtir.

2018 © Partiya Karkeręn Kurdistan (PKK)
[[email protected]]