22/02/2018

HALKLARIMIZA VE KAMUOYUNA!

Tayyip Erdoðan ve ekibinin seçim Üncesi gerilim ve çatýÞma yaratarak kendisine seçim kazandýracak ortam yaratma çabalarý da baÞarýlý olamamýÞtýr.

 

 

 

 

 

KCK Yürütme Konseyi EĂžbaĂžkanlýðý

25 Temmuz 2015


2012’nin sonunda fiili, 2013 Newroz’unda resmi olarak Önder Apo tarafĂ˝ndan saĂ°lanan ateĂžkes ve çatýÞmasĂ˝zlýðý Türk devleti Önder Apo’yu aĂ°Ă˝r tecrit altĂ˝nda tutarak ve psikolojik baskĂ˝ uygulayarak fiili olarak bitirmiĂžti. Son hava saldĂ˝rĂ˝larĂ˝yla ateĂžkesi resmen bitirdiĂ°ini tüm dünyaya duyurmuĂžtur. Zaten Türk devleti karakol, askeri amaçlĂ˝ baraj ve yol yapĂ˝mlarĂ˝yla daha ilk aylarda çatýÞmasĂ˝zlýðý bitirmiĂž, bu üç yĂ˝l içinde bir çok sivil insanĂ˝ katlederek ve yaygĂ˝n tutuklamalar yaparak çatýÞmasĂ˝zlýðý sadece bizim tarafĂ˝mĂ˝zdan uygulanan tek taraflĂ˝ bir durum haline getirmiĂžti. Son aylardaki ve haftalardaki söylem ve tutumlarĂ˝yla bizim büyük bir sabĂ˝rla tek taraflĂ˝ yürüttüĂ°ümüz çatýÞmasĂ˝zlýðý da anlamsĂ˝z hale getirmiĂžti. Bu açĂ˝dan son hava saldĂ˝rĂ˝larĂ˝ ve yapĂ˝lan yaygĂ˝n tutuklamalarla uzun süredir sürdürdüĂ°ü saldĂ˝rĂ˝ politikalarĂ˝ yeni bir aĂžamaya vardĂ˝rĂ˝lmýÞ ve topyekun bir savaĂža dönüĂžtürülmüĂžtür.

SavaĂž, politikanĂ˝n silahlĂ˝ unsurlarla devam ettirilmesidir. Tayip ErdoĂ°an ve AKP hükümeti de Ăžimdiye kadar Kürt Özgürlük Hareketi'ne karÞý sürdürdüĂ°ü saldĂ˝rgan politikayĂ˝ ve bu yönlü uygulamayĂ˝ topyekun savaĂž haline dönüĂžtürmüĂžtür. Birçok sivil yerleĂžim yerlerini de hedef alan hava saldĂ˝rĂ˝sĂ˝ ve yoĂ°un tutuklamalar baĂžka bir anlama gelmemektedir.

Bu saldĂ˝rĂ˝lar ABD ile kurulan iliĂžkiler ve Suruç katliamĂ˝na yönelik tepkilerin olduĂ°u dönemde geliĂžse de, esas olarak seçim öncesi Tayip ErdoĂ°an ve AKP hükümetinin kararlaĂžtĂ˝rdýðý ve tam uygulayamadýðý politikalarĂ˝n bugün tümüyle pratiĂ°e sokulmasĂ˝dĂ˝r. AKP hükümeti seçim öncesi iç ve dýÞ tehditlerin varlýðýnĂ˝ gerekçe göstererek iç güvenlik paketi hazĂ˝rlamýÞ ve buna uygun bir gerilim politikasĂ˝ izlemiĂžtir. Ýç ve dýÞ tehdit algĂ˝sĂ˝ yaratma çabalarĂ˝ ve seçim öncesi yarattýðý gerilim ile bu sorunlar ancak güçlü baĂžkanlĂ˝k sistemi ile çözülür propagandasĂ˝ yapĂ˝p 7 Haziran seçimlerini kazanmak istemiĂžtir. Ancak Önder Apo da Dolmabahçe mutabakatĂ˝nĂ˝ saĂ°latarak baĂžkanlĂ˝k sistemi ve hegeominik otoriter bir rejime karÞý demokratikleĂžmiĂž Türkiye temelinde sorunlarĂ˝ çözme projesini Türkiye halklarĂ˝nĂ˝n önüne koymuĂžtur.

Seçimde esas olarak bu iki politika mücadele etmiĂžtir. Tayyip ErdoĂ°an ve ekibinin seçim öncesi gerilim ve çatýÞma yaratarak kendisine seçim kazandĂ˝racak ortam yaratma çabalarĂ˝ da baĂžarĂ˝lĂ˝ olamamýÞtĂ˝r. Hatta bu yönlü her giriĂžimi ters tepmiĂžtir. Türkiye halklarĂ˝ Tayyip ErdoĂ°an’Ă˝n daha fazla otoriterleĂžme politikasĂ˝na onay vermemiĂž, Önder Apo'nun demokratikleĂžme ve Kürt sorununun çözümü politikasĂ˝na onay vererek demokratik ve özgür yeni bir Türkiye'nin önünü açmýÞtĂ˝r. 7 Haziran seçimlerinin sonucu, kesinlikle Kürt sorunu baĂžta olmak üzere temel sorunlarĂ˝nĂ˝n çözümü temelinde Türkiye'nin demokratikleĂžmesi yönünde olmuĂžtur. Bu seçim sonuçlarĂ˝ Tayyip ErdoĂ°an’Ă˝n otoriter ve hegemonyacĂ˝ tüm politikalarĂ˝nĂ˝ ve amaçlarĂ˝nĂ˝ boĂža çĂ˝kardýðý gibi, 13 yĂ˝llĂ˝k AKP iktidarĂ˝na da son vermiĂžtir. AKP'nin bir daha tek baÞýna iktidar olma yollarĂ˝nĂ˝ kapamýÞtĂ˝r.

Seçimlerin mesajĂ˝, Türkiye'nin köklü demokratik reformlardan geçerek tüm sorunlarĂ˝nĂ˝n çözümü yönünde olurken; seçim sonrasĂ˝ demokrasi güçleri demokrasi bloĂ°unu daha da geniĂžletip demokratikleĂžme ve Kürt sorunu baĂžta olmak üzere tüm sorunlarĂ˝ çözme politikasĂ˝nĂ˝ Türkiye'nin gündemine koymalarĂ˝ gerekirken, bu yapĂ˝lamamýÞtĂ˝r. Bu yapĂ˝lmayĂ˝nca seçim sonuçlarĂ˝yla Ăžok olan ve üç gün konuĂžamayan Tayyip ErdoĂ°an ve ekibi yeniden gerilim politikasĂ˝ izleme, iç ve dýÞ tehdit algĂ˝sĂ˝ yaratarak bu temelde güçlü baĂžkanlĂ˝k ve otoriter sistem için bir iklim oluĂžturup Tayyip ErdoĂ°an’Ă˝n tekrar seçim dediĂ°i yeni bir seçime gitme hedeflenmiĂžtir. Bu hedef temelinde planlama yapĂ˝lmýÞ ve bu planlama adĂ˝m adĂ˝m yürürlüĂ°e konulmuĂžtur.

EĂ°er AKP seçimi kazansaydĂ˝ derhal çok yoĂ°un tutuklamalar yapĂ˝lacak; hava saldĂ˝rĂ˝larĂ˝ baĂžta olmak üzere çok yönlü saldĂ˝rĂ˝lar arttĂ˝rĂ˝larak Kürt Özgürlük Hareketi'ne karÞý bir tasfiye harekatĂ˝ baĂžlatĂ˝lacaktĂ˝. Ancak seçimde demokratikleĂžme sonucu çĂ˝kĂ˝nca bu planlarĂ˝nĂ˝ ertelemek zorunda kalmýÞlardĂ˝r. Ancak Tayyip ErdoĂ°an ve ekibi seçim sonuçlarĂ˝nĂ˝ hiçbir biçimde kabul etmemiĂž, seçim sonuçlarĂ˝nĂ˝ tersine çevirmek ve kendi politikalarĂ˝nĂ˝ uygulama zemini yaratmak için harekete geçmiĂžtir. Suruç katliamĂ˝nĂ˝ planlayĂ˝p ya da istihbarat örgütleriyle bu katliama yol verilerek bu plan uygulamaya konulmuĂžtur. Daha Suruç katliamĂ˝ndan önce Bülent ArĂ˝nç’Ă˝n “terör örgütünü zor günler bekliyor; büyük darbeler vuracaĂ°Ă˝z” demesi, bu politikanĂ˝n açĂ˝kça dillendirilmesiydi. Bülent ArĂ˝nç, Türkiye'de neler yaĂžanacaĂ°Ă˝nĂ˝ önceden haber vermiĂžtir. Hava saldĂ˝rĂ˝larĂ˝ ve yoĂ°un tutuklamalar açĂ˝kça bir savaĂž ilanĂ˝dĂ˝r. Kürt Özgürlük Hareketi'nin bu hava saldĂ˝rĂ˝larĂ˝na ve yoĂ°un tutuklamalara sessiz kalmayacaĂ°Ă˝ bilindiĂ°inden bu saldĂ˝rĂ˝larla savaĂž baĂžlatĂ˝lmýÞ bulunmaktadĂ˝r.

Tayyip ErdoĂ°an’Ă˝n “Ya silah bĂ˝rakacaklar ya da sonucuna katlanacaklar” sözleri her Ăžeyi tüm çĂ˝plaklýðýyla gözler önüne sermektedir. Kürt sorunu gibi kĂ˝rk yĂ˝ldĂ˝r savaÞýn sürdüĂ°ü anlaĂžmazlĂ˝k ve çatýÞma alanlarĂ˝nda sorunlarĂ˝n çözümünde silahlarĂ˝n durumunun ne olacaĂ°Ă˝ en son gündeme gelecek konudur. En son gündeme gelecek konunun ilk önce gündeme getirilmesi ve dayatĂ˝lmasĂ˝ sorunun çözümsüzlüĂ°ünde ve kĂ˝rk yĂ˝l süren çatýÞmalarĂ˝n bir kĂ˝rk yĂ˝l daha sürmesini getirecek politikalarda Ă˝srar etmektir. Amiyane deyimle arabayĂ˝ atĂ˝n önüne koymaktĂ˝r.

Þu anda Tayyip ErdoĂ°an ve ekibinin izlediĂ°i politika 1990’lĂ˝ yĂ˝llarĂ˝n Çiller, DoĂ°an GüreĂž ve Mehmet AĂ°ar’Ă˝n izlediĂ°i politikalarĂ˝n ve söylemlerin bugün tekrar edilmesidir. Tarihte görüldüĂ°ü gibi birincisi trajik olan olaylarĂ˝n ikincisinin komedi olmasĂ˝ gibi Tayyip ErdoĂ°an tarihi tekerrür etme aymazlýðýna düĂžmüĂž bulunmaktadĂ˝r.

Tayyip ErdoĂ°an ve ekibi halklarĂ˝mĂ˝za karÞý bir komplo içindedir. Tayyip ErdoĂ°an ve ekibinin iç ve dýÞ politikasĂ˝ çökmüĂž ve bunun faturasĂ˝nĂ˝ seçimi kaybederek ödemiĂžtir. Ancak seçimi kaybetmeyi sindirememiĂž ve yeni oyunlar peĂžine düĂžmüĂžtür. Suruç katliamĂ˝ Ăžimdiye kadar ABD ve BatĂ˝ ile yaĂžanan gerilimi gidermenin ve ABD ile uzlaĂžmanĂ˝n bir aracĂ˝ olarak gündeme gelmiĂžtir. MÝT MüsteĂžarĂ˝nĂ˝n Suriye’den birkaç top atýÞý yaptĂ˝rĂ˝rĂ˝m ve Suriye’ye giriĂž ortamĂ˝nĂ˝ hazĂ˝rlarĂ˝m sözünün pratiĂ°e geçirilmesi gerçekleĂžmiĂžtir. Suruç katliamĂ˝na bunun için yol verilmiĂž ve bu katliam üzerinden ABD ile belli uzlaĂžmalar yoluna gidilmiĂžtir. Düne kadar IÞÝD’le kol kola olan ve hala da politik olarak hedefleri aynĂ˝ olan Türkiye, kendisini de IÞÝD maĂ°duru hale getirip bölge politikalarĂ˝nda ve Kürt Özgürlük Hareketi'ne karÞý ABD'yi yanĂ˝na alma çabasĂ˝ içine girmiĂžtir. Kilis sĂ˝nĂ˝rĂ˝ndaki olaylar da tamamen ABD ile iliĂžki geliĂžtirme ve Kürt Özgürlük Hareketi'ne karÞý yapĂ˝lan saldĂ˝rĂ˝lara meĂžruiyet kazandĂ˝rma ya da sessiz kalĂ˝nmasĂ˝nĂ˝ saĂ°lamak için planlanmýÞ ve gerçekleĂžtirilmiĂžtir.

IÞÝD’le ilgili algĂ˝ yaratmak için planlanan olaylar IÞÝD’le iliĂžkisinin çok fazla deĂžifre olmasĂ˝, dýÞarĂ˝da ve içeride Türkiye'yi zora düĂžürmesi nedeniyle Ăžimdi bu iliĂžkisini kopardýðý ve IÞÝD’i karÞýsĂ˝na aldýðý algĂ˝sĂ˝nĂ˝ yaratma ihtiyacĂ˝ duymuĂžtur. Kilis sĂ˝nĂ˝rĂ˝nda IÞÝD’e yönelik hedeflere saldĂ˝rĂ˝ldýðýnĂ˝n söylenmesi ve bunun yoĂ°un propagandasĂ˝nĂ˝n yapĂ˝lmasĂ˝ kesinlikle bu yönlüdür. Böylece içeride ve dýÞarĂ˝da AKP hükümetine karÞý oluĂžan olumsuz havayĂ˝ daĂ°Ă˝tmak ve bunun üzerinden Kürt Özgürlük Hareketi ve Rojava Devrimine karÞý saldĂ˝rĂ˝ politikasĂ˝na zemin yaratmak amaçlanmýÞtĂ˝r. IÞÝD ile iç içe geçen bir iliĂžki içinde olan Türk devleti, Ăžimdi bu algĂ˝ operasyonuyla IÞÝD ile PKK ve PYD’yi aynĂ˝ gösterme çabasĂ˝ da bu politikanĂ˝n sonucudur.

IÞÝD’e yönelik yaratĂ˝lmak istenen algĂ˝ operasyonunun hemen arkasĂ˝ndan yoĂ°un tutuklamalar yapĂ˝lmasĂ˝ ve hava saldĂ˝rĂ˝larĂ˝nĂ˝n gerçekleĂžtirilmesi tesadüfi deĂ°ildir. Seçim öncesi planlanan savaĂž konseptinin Suruç saldĂ˝rĂ˝sĂ˝ sonrasĂ˝ yapĂ˝lan algĂ˝ operasyonuyla pratikleĂžtirilmesi gerçeĂ°iyle karÞý karÞýya bulunmaktayĂ˝z.

Tayyip ErdoĂ°an ve AKP hükümeti seçime hazĂ˝rlanmaktadĂ˝r. Seçimi kazanmak için gerilim ve çatýÞma yaratma ve bu amacĂ˝ için halklarĂ˝ kurban etme politikasĂ˝ izlemektedir. Tayyip ErdoĂ°an güçlü baĂžkan olma ve otoriter sistem kurmak için iç ve dýÞ tehdit yaratma politikasĂ˝nĂ˝ uzun süredir sürdürmektedir. Þu anda tam da yaptýðý budur. Ýç ve dýÞ tehdit algĂ˝sĂ˝nĂ˝ yaratma ortamĂ˝nda seçime girip mutlaka kazanmak istemektedir. Þu andaki saldĂ˝rĂ˝ politikasĂ˝ ve Kürt Özgürlük Hareketi'ne karÞý savaĂž açmasĂ˝ ve izlediĂ°i çok yönlü maceracĂ˝ politika bu gerçeĂ°in dýÞa vurumu olmaktadĂ˝r.

KuĂžkusuz Tayyip ErdoĂ°an ve ekibinin böyle bir politikasĂ˝ vardĂ˝r. HalklarĂ˝mĂ˝za ve demokrasi güçlerine karÞý savaĂž açmýÞtĂ˝r. HalklarĂ˝mĂ˝z bu kapsamlĂ˝ savaĂž karÞýsĂ˝nda teslim olacak deĂ°ildir. ZayĂ˝f ve güçsüz duruma düĂžen AKP hükümeti halklarĂ˝mĂ˝zĂ˝n mücadelesi karÞýsĂ˝nda kesinlikle baĂžarĂ˝sĂ˝zlýða uĂ°rayacaktĂ˝r. HalklarĂ˝mĂ˝za karÞý savaĂž açma politikasĂ˝nda kaybeden mutlaka ErdoĂ°an ve ekibi olacak, Türkiye halklarĂ˝ kazanacaktĂ˝r. Bu kazanĂ˝m, sadece Türkiye'nin deĂ°il, tüm OrtadoĂ°u'nun kazanmasĂ˝ olacaktĂ˝r.

ErdoĂ°an ve ekibi 7 Haziran seçimini, sonuçlarĂ˝nĂ˝ tersine çevirmek ve 7 Haziran seçimlerinde AKP'ye kaybettiren halklarĂ˝mĂ˝zĂ˝ cezalandĂ˝rmak istemektedir. Kürt Özgürlük Hareketi ile dayanýÞma ve mücadele ortaklýðý içinde olan güçlere, AKP ve Tayyip ErdoĂ°an’a kaybettirmenin sembol coĂ°rafyasĂ˝ olan Serhat alanĂ˝nda halkĂ˝mĂ˝za saldĂ˝rmasĂ˝ gerçeĂ°i de ErdoĂ°an ve ekibinin 7 Haziran seçimlerinden intikam almasĂ˝nĂ˝n uygulamalarĂ˝ olarak ortaya çĂ˝kmýÞ bulunmaktadĂ˝r.

‘’Teröre sĂ˝rtĂ˝nĂ˝ dayayanlar ve destek olanlar da bedelini ödeyecektir’’ diyerek HDP'yi hedef yapmýÞlardĂ˝r. Daha Ăžimdiden HDP’lilere yönelik tutuklamalarĂ˝n yoĂ°unlaĂžtĂ˝rĂ˝lmasĂ˝, saldĂ˝rĂ˝nĂ˝n baĂžta HDP olmak üzere topyekun demokrasi güçlerine olduĂ°unu açĂ˝kça göstermektedir. Bu durum karÞýsĂ˝nda AKP'den saĂ°duyu beklemek ya da bundan vazgeçmesini istemek safdillikten öte baĂžka bir anlam taÞýmayacaktĂ˝r.

Þu anda yapĂ˝lmasĂ˝ gereken tek yol vardĂ˝r. Bu da demokrasi güçlerinin bir araya gelerek ittifaklarĂ˝nĂ˝ geniĂžletip ErdoĂ°a’Ă˝n faĂžist ve çete güruhuna karÞý demokrasi ve Özgürlük Mücadelesi'ni yükseltmek olmalĂ˝dĂ˝r. II. Dünya SavaÞýnda faĂžizme karÞý “Geçemeyecekler” sloganĂ˝yla demokrasi güçlerinin ayaĂ°a kalkarak direniĂže geçmesi gibi demokratikleĂžme ve köklü barýÞ sloganĂ˝yla demokrasi güçlerinin mücadelesi yükseltilmelidir. KuĂžkusuz soyut ve politik hedefi olmayan barýÞ söylemi yerine, demokratikleĂžme, Kürt sorununun çözümü ve kalĂ˝cĂ˝ barýÞ sloganĂ˝nĂ˝n esas alĂ˝nmasĂ˝ mücadeleyi demokratikleĂžme ve tüm sorunlarĂ˝n çözümünü saĂ°latan düzeye kavuĂžturacaktĂ˝r. Bu temelde Türkiye'nin demokratikleĂžmesi ve tüm sorunlarĂ˝n çözümünü saĂ°latmak hedef alĂ˝nmalĂ˝dĂ˝r. Tüm demokrasi güçlerinin Kürt Özgürlük Hareketi’yle birlikte ve birbirini tamamlayan mücadele içine girmesi, Tayyip ErdoĂ°an ve ekibine karÞý baĂžarĂ˝nĂ˝n anahtarĂ˝ ve güvencesi olacaktĂ˝r. II. Dünya SavaÞýnda bir papazĂ˝n “SĂ˝ra bize geldiĂ°inde beni savunacak kimse kalmadĂ˝” demesi durumuyla karÞýlaĂžmamak için yapĂ˝lmasĂ˝ gereken budur. Bu temelde halklarĂ˝mĂ˝zĂ˝ ve demokrasi güçlerini hiç gecikmeden derhal mücadeleyi yükseltmeye çaĂ°Ă˝rĂ˝yoruz.

 

35 YILINDA 14 TEMMUZ ÞEHITLERINI ANIYORUZ

14 Temmuz direniÞ ruhu dalga dalga Kßrdistan´a yayýlmýÞ, yenilmez bir direniÞe ve teslim alýnmaz bir devrimci iradeye dÜnßÞmßÞtß

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATÝK KAMUOYUNA

Zilan tarzý, teslimiyete ve ihanete gelmeyen, iþbirlikçiliðe meydan okuyan, Kürt kadýnýnýn simgesi haline gelen, Beritan’ýn tarzýný zaferle taçlandýran bir tarzdýr

HALKIMIZA VE DEMOKRATÝK KAMUOYUNA

Þehidi yaþamak, parti ve önderliðini yarattýklarý tüm deðerlerle yaþamak ve savunmaktýr.

2018 © Partiya Karkeręn Kurdistan (PKK)
[[email protected]]