22/02/2018

HALKLARIMIZA VE KAMUOYUNA!

Halkýmýz derhal Tßrk devletinin bu cenazelere yÜnelik tutumuna tavýr koymalýdýr.

 

 

 

 

 

KCK Yürütme Konseyi EĂžbaĂžkanlýðý

 28 Temmuz 2015


Birkaç gün önce Rojava’da Ăžehit düĂžen YPG ve YPJ savaĂžçĂ˝larĂ˝ Sêmalka üzerinden Güney Kürdistan'a geçirilip oradan da Kuzey Kürdistan'a gönderilmek istenmiĂžtir. Güney Kürdistan'da ilk önce engellenen cenazeler daha sonra Rojava Kürdistan ve Güney Kürdistan halkĂ˝nĂ˝n, yine Kürt kamuoyunun tepkisi sonucu Güney Kürdistan'a geçirilmiĂž ve Halil Ýbrahim kapĂ˝sĂ˝na getirilmiĂžtir. Ancak Türk devleti 12 Ăžehidi hala Halil Ýbrahim kapĂ˝sĂ˝nda bekleterek Bakurê Kurdistan’a geçiĂžini engellemektedir. Tayyip ErdoĂ°an hükümeti topyekun baĂžlattýðý savaÞý mezarlara ve cenazelere de yöneltmiĂž durumdadĂ˝r. Güney Kürdistan'da mezarlĂ˝klara saldĂ˝ran Türk devleti, gerilla cenazelerinin de  sĂ˝nĂ˝rdan geçirilmesini ve ailelerine teslim edilmesini engellemiĂžtir.

HalkĂ˝mĂ˝z derhal Türk devletinin bu cenazelere yönelik tutumuna tavĂ˝r koymalĂ˝dĂ˝r. BaĂžta Botan halkĂ˝mĂ˝z olmak üzere tüm halkĂ˝mĂ˝z ayaĂ°a kalkarak Ăžehitlerine sahiplenmelidir. Þehitlerin cenazelerine yapĂ˝lan bu zulmü kabul etmemelidir. HalkĂ˝mĂ˝z Botan’da Habur sĂ˝nĂ˝r kapĂ˝sĂ˝na yürümeli, Kürdistan'Ă˝n diĂ°er yerlerinde de bu cenazelere sahiplenmek için ayaĂ°a kalkmalĂ˝dĂ˝r. Kültürel soykĂ˝rĂ˝mcĂ˝ Türk devleti hiçbir ahlaki ve kültürel deĂ°ere saygĂ˝ duymayarak halkĂ˝mĂ˝zĂ˝ cenazelerine bile sahiplenemez hale getirip iradesini kĂ˝rmak istemektedir. Tayyip ErdoĂ°an çetesi halkĂ˝mĂ˝za yönelik irade kĂ˝rma savaÞýnĂ˝ bu düzeyde çirkin ve kirli hale getirmiĂž bulunmaktadĂ˝r. Bu açĂ˝dan halkĂ˝mĂ˝z hemen ayaĂ°a kalkmalĂ˝, Tayyip ErdoĂ°an ekibinin bu kirli politikasĂ˝na boyun eĂ°meyeceĂ°ini göstermelidir. Þehitlerimize sahip çĂ˝kmak, ülkemize, halkĂ˝mĂ˝za, varlýðýmĂ˝za, özgürlüĂ°ümüze, demokratik yaĂžamĂ˝mĂ˝za ve geleceĂ°imize sahip çĂ˝kmaktĂ˝r. Bu açĂ˝dan halkĂ˝mĂ˝z ayaĂ°a kalkarak Ăžehitlerimize sahip çĂ˝kacaĂ°Ă˝nĂ˝ dost düĂžman herkese göstermelidir.

35 YILINDA 14 TEMMUZ ÞEHITLERINI ANIYORUZ

14 Temmuz direniÞ ruhu dalga dalga Kßrdistan´a yayýlmýÞ, yenilmez bir direniÞe ve teslim alýnmaz bir devrimci iradeye dÜnßÞmßÞtß

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATÝK KAMUOYUNA

Zilan tarzý, teslimiyete ve ihanete gelmeyen, iþbirlikçiliðe meydan okuyan, Kürt kadýnýnýn simgesi haline gelen, Beritan’ýn tarzýný zaferle taçlandýran bir tarzdýr

HALKIMIZA VE DEMOKRATÝK KAMUOYUNA

Þehidi yaþamak, parti ve önderliðini yarattýklarý tüm deðerlerle yaþamak ve savunmaktýr.

2018 © Partiya Karkeręn Kurdistan (PKK)
[[email protected]]