11/12/2017

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA!

PKK Yürütme Komitesi'nin 27 Nisan 2017 tarihli açıklaması.

16 Nisan referandumunda Türkiye halklarından “Hayır” alan AKP-MHP faşist diktatörlüğü, 24 Nisan gecesi halkımızın kutsal mekânı olan Şengal’e ve DAİŞ faşizmine karşı direnişin öncüsü ve kalesi olan Rojava Kürdistan’a yönelik hava saldırısı düzenlemiş, YBŞ ve HPG mevzileri ile YPG-YPJ karargahını savaş uçaklarıyla vurmuştur. Öncelikle bu vahşi faşist saldırıda şehit düşenleri saygıyla anıyor, kanlarının yerde kalmayacağını ve faşist katillerden bunun hesabının misliyle sorulacağını belirtiyoruz.


Hiç kuşkusuz böyle bir saldırı küresel ve bölgesel güçlerin bilgisi ve onayı dışında gerçekleşemez ve de gerçekleşmemiştir. Nitekim faşist AKP Yöneticileri de söz konusu saldırının ABD, AB, Rusya ve KDP’nin bilgisi dahilinde yapılmış olduğunu açıklamıştır. Bu durumda ilgili tüm güçleri tutumlarını netleştirmeye ve kimden yana olduklarını açıklamaya davet ediyoruz. Tayyip Erdoğan-Devlet Bahçeli faşist diktatörlüğünden mi, yoksa Demokratik Türkiye ve Özgür Kürdistan’dan mı yanalar? AKP-MHP faşist diktatörlüğünün terör ve katliamlarından mı, yoksa halkların demokratik mücadelesinden mi yanalar? El Kaide ve DAİŞ’ten mi, yoksa her türlü faşist-soykırımcılığa karşı Kürt halkının yürüttüğü özgürlük ve demokrasi mücadelesinden mi yanalar? Artık ortada kalmak ve her iki tarafı da idare etmek mümkün değildir.


AKP-MHP faşizminin 24 Nisan Şengal ve Karaçox saldırısının amaçları son derece açıktır. Saldırı 24 Nisan Ermeni soykırımının 102. Yıldönümünde yapılmıştır; dolayısıyla İttihat ve Terakki Yönetiminin başlattığı soykırımı sürdürmeyi ve sonuca götürmeyi hedeflemektedir. Saldırı 16 Nisan referandumunda Tayyip Erdoğan-Devlet Bahçeli diktatörlüğünün Türkiye halkları tarafından reddedilmesi ardından gelmektedir; dolayısıyla bu sonucu gizlemeyi, dikkatleri dışa yöneltip bir savaş durumu yaratarak, gelişen antifaşist halk hareketini ezmeyi amaçlamaktadır. Saldırı Rakka ve Musul’da DAİŞ faşizminin tümden yenilmekte olduğu bir zamanda gerçekleşmiştir; dolayısıyla DAİŞ faşizmini korumayı ve yenilgisini önlemeyi amaçlamaktadır.


24 Nisan Şengal ve Karaçox saldırısının yeni bir durum olduğu ve yeni bir mücadele süreci başlattığı açıktır. DAİŞ faşizminin 3 Ağustos’ta başlattığı soykırıma karşı direnerek Êzidi Kürt halkını soykırımdan kurtaran HPG, YJA-Star ve YBŞ güçlerinin hedeflenmiş olması, DAİŞ’in başlattığı Êzidi soykırımını devam ettirmeyi ve sonuca götürmeyi amaçladığını göstermektedir. Dolayısıyla 3 Ağustos ve 3 Mart saldırılarının bir devamı olmaktadır. Nitekim AKP Yöneticileri, kendilerini dünya bekçisi sanarak “Şengal’in ikinci Kandil olmasına izin vermeyeceğiz” demektedirler. Halbuki Şengal’in nasıl olacağına faşist AKP diktatörleri değil, Şengal halkı karar verecektir. Bu halk da demokratik özerklik temelinde özgürce yaşamak istediğini açıkça ortaya koymuştur. Bugün Êzidi Kürtlüğü tüm insanlığın ilgi odağı olma ve desteğini alma noktasındadır. Dolayısıyla Kürt halkı ve özgür insanlık Şengal’e yapılan faşist-soykırımcı saldırganlığı asla affetmeyecektir.


Kuzey Suriye Federasyonu’na yapılan saldırı ise, Rojava Kürdistan’ın Karaçox mıntıkasında bulunan YPG-YPJ karargahını hedeflemiştir. Bu YPG-YPJ ki, dört yıldır DAİŞ faşizmine karşı direnişin fedai öncüsü olarak Kürt halkının, Suriye ve Ortadoğu halklarının ve özgür insanlığın kalbinde taht kurmuş bir özgürlük sembolüdür. Amerika’dan Kanada’ya, İngiltere’den Almanya’ya kadar dünyanın dört bir yanından gelip DAİŞ faşizmine karşı savaşmak isteyen kadın-erkek gençlerin ortak özgürlük karargahı olmuştur. Dolayısıyla YPG-YPJ karargahına yapılan saldırı Rojava Kürdistan’a, Demokratik Suriye’ye ve özgür insanlığa yapılmış bir saldırı olmaktadır. Nasıl ki bu güçler DAİŞ’in Kobani saldırısını ortak mücadele ile yenilgiye uğratmışlarsa, AKP-MHP faşizminin saldırısını da affetmeyecek ve yenilgiye uğratacaklardır. Artık YPG-YPJ ile Demokratik Suriye Güçleri için AKP-MHP faşizmine karşı her türlü direnişi gösterme hakkı doğmuştur. Biz inanıyoruz ki, söz konusu özgürlük güçleri AKP-MHP faşist saldırganlığından yapılanın hesabını misliyle sormayı ve işgalci faşist güçleri bir daha benzer saldırılar yapamayacak hale getirene kadar mücadele etmeyi bilecektir.


Burada özellikle KDP’nin durumu ilginçtir ve tutumunu netleştirmesi gerekmektedir. Çünkü, AKP-MHP faşizminin pêşmergeyi de hedefleyen saldırısı ardından KDP adına yapılan açıklamalarda “PKK Şengal’den çıksın, saldırılar PKK nedeniyle olmaktadır” denmektedir. Çok açık ki, zalime ve saldırgana “Dur, yapma” deneceğine, tersine mazluma ve saldırıya uğrayana “Niçin varsın, saldırı sen var olduğun için yapılıyor” demenin ciddi bir mantığı yoktur ve zalimi güçlendirme sonucunu doğurur. Diğer yandan, bilgisi olmasına rağmen, acaba KDP Yönetimi “PKK Şengal’den çıksın” diyebilmek için mi AKP-MHP faşizminin Şengal saldırısına evet demiştir? Bu soru kamuoyu nezdinde açıklama ve cevap istemektedir. Farz edelim ki, AKP-MHP faşizmi PKK’nin varlığına saldırmaktadır. Peki PKK varlığı neyi ifade etmektedir? Çok açık ki, Kürt varlığını ve özgürlüğünü ifade etmektedir. Zaten AKP-MHP Yönetimi de PKK’ye saldırının Kürt varlığına ve özgürlüğüne yönelik olduğunu her zaman açıkça söylemektedir. O halde KDP varlığı neyi ifade etmektedir? KDP, Kürt varlığının ve özgürlüğünün neresinde durmaktadır?


AKP-MHP faşizminin vahşi Şengal ve Rojava saldırısı ile ardından yapılan AKP ve KDP açıklamalarının psikolojik savaş kapsamında olduğu ve Kürt halkı ile dostlarının iradesini kırmayı hedeflediği açıktır. Oysa ki söz konusu saldırıları yapan AKP-MHP faşizmi tarihinin en zayıf dönemini yaşamaktadır. Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli diktatörlüğü her alanda tecrit olmuş ve gücünü önemli ölçüde tüketmiş durumdadır. 16 Nisan referandumu ardından Türkiye halkları söz konusu faşist yönetimin istifasını istemektedir ve bu yönetim düşene kadar da demokratik direnişi sürdürecektir. Her alanda birliğini sağlayıp gücünü birleştiren Kürt halkı ise söz konusu direnişe öncülük etmeye devam edecektir.
Faşist saldırılar vahşi ve çılgıncadır, ciddi bir zayıflığın ve çöküşün ürünüdür. Dolayısıyla faşizme karşı direnişin zafere ulaşma koşulları her zamankinden daha olgundur. Bu temelde dört parça Kürdistan ve yurtdışındaki halkımızı ve tüm yurtsever Kürt örgütlerini güçlerini birleştirmeye ve DAİŞ faşizminin de arkasındaki güç olan AKP-MHP faşizmine karşı ortak mücadele etmeye çağırıyoruz. Kadın-erkek, genç-ihtiyar her alandaki halkımızı ve Türkiye halklarını AKP-MHP faşizmine karşı sokaklara dökülmeye ve faşizmi yıkmaya çağırıyoruz.


Şu gerçeği artık herkes bilmelidir: Cerablus-Bab işgali ardından gelen 24 Nisan Şengal ve Rojava saldırıları, AKP-MHP faşizmine karşı PKK’ye her yerde var olma ve mücadele etme hakkı vermektedir. Nitekim PKK’nin şimdiye kadar gösterdiği büyük dikkat ve duyarlılık aynı biçimde karşılık görmemiş ve faşist TC güçlerinin Suriye ve Irak’ı resmen işgaline uluslararası güçler tarafından karşı durulmamıştır. Artık HPG ve YJA-Star güçleri de gerekli gördükleri her yerde var olacaklar, DAİŞ ve AKP-MHP faşizmine karşı her alanda mücadele edeceklerdir. Faşizm nerede ise PKK orada olacak ve faşizme karşı direnişe her zaman öncü düzeyinde katılacaktır.


Bu temelde, Şengal ve Karaçox şehitlerini bir kez daha saygı ve minnetle anıyor, tüm halkımızı ve demokratik insanlığı DAİŞ ve AKP-MHP faşizmine karşı Şengal ve Rojava direnişi etrafında birleşmeye ve Demokratik Ortadoğu-Özgür Kürdistan mücadelesini yükseltmeye çağırıyoruz!

27 Nisan 2017
PKK YÜRÜTME KOMİTESİ     

YURTSEVER HALKIMIZA VE DOSTLARIMIZA

Unutulmamalıdır ki, PKK bir tarihsel hesap sorma ve devrimci...

Halkımıza ve tüm kamuoyuna

Kürdistan İşçi Partisi olarak, 39. kuruluş yıldönümünü geride bırakarak 40. mücadele yılımızı karşılıyoruz. Kürdistan özgürlük mücadelesi, partimizin mücadelesi büyük ...

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA!

Hiç kuşkusuz Merkez Komite toplantımızın en başta ve en fazla üzerinde durduğu husus...

2017 © Partiya Karkerên Kurdistan (PKK)
[[email protected]]