11/12/2017

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK GÜÇLERE!

Önder Apo’nun çizdiği ve Haki Karer Yoldaşın netleştirdiği yolda mücadele devam ediyor ve yeni kahramanlıklar yaşanıyor. Bu sefer kahramanca direnme sırası zindanlara gelmiş bulunuyor...

 

 

 

Büyük enternasyonalist devrimci, PKK’nin kurucularından, Önder Abdullah Öcalan’ın “Benim gizli ruhum gibiydi” dediği Haki Karer Yoldaşın 18 Mayıs 1977’de TC ajanları tarafından Antep’te katledilişi üzerinden tam kırk yıl geçti. Bu kırk yıl içinde Kürdistan’da binlerce Haki doğdu ve yetişti. Büyük şehidimiz Haki Karer Yoldaşın anısı partileşti, gerillalaştı ve demokratik uluslaştı. Önder Abdullah Öcalan öncülüğündeki özgürlük mücadelesi sayıları otuz bini aşan kahraman şehitler ordusu yarattı. İşgale boyun eğmiş, suskun ve ölüm döşeğindeki Kürdistan’ı değiştirerek, işgalciye karşı direnen, mücadeleci, başı dik ve özgür insanlığa öncülük edip umut olan yeni bir Kürdistan ortaya çıkardı.

Şimdi Kürdistan Özgürlük Hareketi ve Kürt halkı olarak kırkıncı Şehitler Gününü ve Şehitler Ayını yaşıyoruz. Her yerde kahraman şehitlerimizi anma ve doğru anlama etkinlikleri düzenliyoruz. Şehidi doğru anlama ve doğru sahiplenip uygulamanın ne tür büyük gelişmeler yaratmış olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda dört parça Kürdistan’da ve yurtdışında özgürlük mücadelemiz devam ediyor ve her gün yeni şehitler veriyoruz. İlk büyük şehidimiz Haki Karer’le başlayan ve son büyük şehitlerimiz Bedran, Rüstem, Nimet, Hindistan, Ekin, Nalin ve Hêlin Yoldaşlara kadar uzanan şehitler gerçeği karşısında kendimizi daha derinden sorgulayarak devrimci ve yurtsever duruşumuzu düzeltmeye ve güçlendirmeye çalışıyoruz.

Bu temelde, şehadetinin kırkıncı yıldönümünde büyük devrimci önder Haki Karer Yoldaşı ve şahsında tüm parti ve özgürlük mücadelesi şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Partimizin kurucularından Haki Yoldaşla başlayıp Bedran, Rüstem, Nimet, Hindistan, Ekin, Nalin ve Hêlin Yoldaşlara kadar uzanan kahraman şehitlerimizin anılarını Özgür Kürdistan’da yaşatma ve amaçlarını başarma sözümüzü bir kez daha yineliyoruz. Kırk birinci Şehitler Yılında görev ve sorumluluklarımıza daha güçlü sahip çıkacağımızı, Önderlik ve Şehitler çizgisinde daha doğru bir tarz, üslup ve tempo ile mücadele ederek Kürdistan’ı özgürleştirip Önder Apo’yu özgür yaşar ve çalışır koşullara kavuşturacağımızı belirtiyoruz.

Özgürlük mücadelemizin şehitlerin anılarını doğru sahiplenme ve yaşatma mücadelesi olduğu biliniyor. Böyle bir ruh ve bilinçle yürütülen mücadele bizi bugüne getirmiş bulunuyor. Haki Karer’in anısını en güçlü sahiplenen de Halil Çavgun Yoldaş oluyor. Hilvan gençliğinin önderi ve büyük devrimci-yurtsever olan Halil Çavgun Yoldaş, Haki Yoldaşın şehadet yıldönümünde eylem yaparken 19 Mayıs 1978’de faşist-polis işbirliği ile katledilmiş bulunuyor. Şehadetinin otuz dokuzuncu yıldönümünde partimizin değerli militanı ve Kürt gençliğinin önderi Halil Çavgun Yoldaşı saygı ve minnetle anıyor, anısını yaşatma ve amacını başarma sözümüzü yineliyoruz.

Bilindiği gibi, Önder Apo’nun çizdiği ve Haki Karer Yoldaşın netleştirdiği yolda mücadele devam ediyor ve yeni kahramanlıklar yaşanıyor. Bu sefer kahramanca direnme sırası zindanlara gelmiş bulunuyor. 12 Eylül faşist-askeri darbesinin karanlığını Diyarbakır zindanında Dörtler aydınlatıyor. Haki Yoldaşın şehadetinin beşinci yıldönümünde Mazlum Doğan’ın izinden giden Ferhat Kurtay, Eşref Anyık, Mahmut Zengin ve Necmi Öner Yoldaşlar bedenlerini ateşe vererek 14 Temmuz Büyük Ölüm Orucuna giden ve zindanda 12 Eylül faşizmini yenilgiye uğratan yolu açıyor. Bu temelde, şehadetlerinin otuz beşinci yıldönümünde Diyarbakır zindanının Dörtlerini, Ferhat Kurtay, Eşref Anyık, Mahmut Zengin ve Necmi Öner Yoldaşları saygı ve minnetle anıyor, anılarını Özgür Kürdistan’da yaşatma sözümüzü bir kez daha ifade ediyoruz.

Özgürlük mücadelesi tarihimizde önemli bir noktayı da 16 Mayıs 1997’de gerçekleşen Hewlêr katliamı oluşturuyor. İşbirlikçiliği meslek edinen ve daha o zamandan faşist TC sömürgeciliği ile işbirliği yapmış olan KDP güçleri, söz konusu katliamla kendi tarihlerine kara bir leke sürmüş bulunuyorlar. Bugün bu vahşi katliamın yirminci yıldönümü yaşanıyor ve hala katliam şehitlerinin cenazeleri Hareketimize ve ailelerine verilmemiş bulunuyor. Günümüzde yaşananları da oldukça aydınlatan Hewlêr katliamını lanetliyor, şehadetlerinin yirminci yıldönümünde Hewlêr katliam şehitlerimizi Salih ve Hêlin Yoldaşlar şahsında saygı ve minnetle anıyoruz. Anılarını işbirlikçilikten ve ihanetten arındırılmış bir Kürdistan’da yaşatmanın sözünü bir kez daha veriyoruz.

Bu temelde başta kadınlar ve gençler olmak üzere tüm yurtsever halkımızı, Önderlik ve Şehitler gerçeğini doğru anlamaya ve sahiplenmeye, bu çizgide özgürlük mücadelemizi daha çok yükseltmeye, gençleri gerilla saflarına daha çok katılarak faşist-soykırımcı sisteme karşı daha aktif direnmeye çağırıyoruz!

Bilindiği gibi, 18 Mayıs, aynı zamanda Türkiye Devrimci Hareketinin önderlerinden ve TKP-ML’nin kurucusu İbrahim Kapakkaya’nın Diyarbakır zindanında katledilişinin de kırk dördüncü yıldönümü oluyor. Bugün AKP-MHP faşizmine karşı verilen Demokratik Türkiye ve Özgür Kürdistan mücadelesini, 12 Mart 1971 faşist-askeri darbesine karşı silahlı direnişe geçen Mahir Çayan, Deniz Gezmiş ve İbrahim Kaypakkaya başlatmış bulunuyor. Tam kırk beş yıldır bu büyük devrimci önderlerin açmış olduğu yoldu Türkiye ve Kürdistan’da faşizme karşı savaşılıyor, mücadele veriliyor. Bu kutsal mücadelede şimdiye kadar binlerce kahraman şehit verilmiş bulunuyor.

Büyük devrimci önderler Mahir, Deniz ve İbrahim’in başlatmış olduğu özgürlük ve demokrasi mücadelesi bugün de Türkiye’de, Kürdistan’da ve Ortadoğu’nun dört bir yanında sürüyor. Bugün de kahraman şehitler verilmeye devam ediliyor. Özellikle Türkiyeli devrimcilerin Rojava Kürdistan ve Suriye’de DAİŞ faşizmine karşı yürüttükleri savaş dikkat çekiyor. Ortadoğu halklarının başına bela edilmiş olan faşist DAİŞ çetelerine karşı savaş içinde onlarca Türkiyeli devrimci şehit düşmüş bulunuyor. Bunların sonuncusu ve kırk beşinci Mayıs’ın büyük şehidi, Rakka operasyonunun komutanlarından, Birleşik Özgürlük Güçleri(BÖG) Komutanı, değerli dostumuz ve yoldaşımız Ulaş Bayraktaroğlu Yoldaş oluyor. Türkiye Devrimci Hareketi Mahir, Deniz ve İbrahim’den Ulaş Bayraktaroğlu’na kadar uzanan kırk beş yıllık bir direniş çizgisine ve bu direnişin yaratıcıları olan Şehitler ordusuna sahip bulunuyor.

Bu temelde, şehadetinin kırk dördüncü yıldönümünde devrimci önder İbrahim Kaypakkaya’yı ve Mahir, Deniz ve İbrahim’den Ulaş Bayraktaroğlu’na kadar uzanan tüm Türkiye Devrim Şehitlerini saygı ve minnetle anıyor, anılarını Demokratik Türkiye ve Özgür Kürdistan’da yaşatma sözümüzü yineliyoruz. Ankara, Kızıldere ve Dersim’den başlamış olan antifaşist direnişin bugün Şengal ve Rakka’ya ulaşmış olmasını çok önemli ve anlamlı buluyoruz. Özellikle Ulaş Bayraktaroğlu Yoldaşın Rojava’da savaşmış ve Rakka’da şehit düşmüş olmasına büyük değer biçiyoruz. Ulaş Yoldaşın, özgürlük ve demokrasi temelinde halkların birliğinin ve kardeşliğinin sembolü olduğunu ve hep böyle anılıp, bu temelde rol oynayacağını belirtiyoruz. Kardeş DKP ve BÖG Hareketinin acısını paylaşıyor, Ulaş Yoldaşın özgürlük ve demokrasi mücadelemizde yaşatılacağını ifade ediyoruz. Bu temelde tüm Türkiye gençliğini, Mahir, Deniz ve İbrahim’den Ulaş Bayraktaroğlu’na kadar uzanan devrimci direniş gerçeğini doğru anlamaya ve bu devrimci önderlerin açtığı yolda bilinçlenip örgütlenerek faşizme karşı gerilla direnişine katılmaya çağırıyoruz!

16 Mayıs 2017

PKK Yürütme Komitesi      

YURTSEVER HALKIMIZA VE DOSTLARIMIZA

Unutulmamalıdır ki, PKK bir tarihsel hesap sorma ve devrimci...

Halkımıza ve tüm kamuoyuna

Kürdistan İşçi Partisi olarak, 39. kuruluş yıldönümünü geride bırakarak 40. mücadele yılımızı karşılıyoruz. Kürdistan özgürlük mücadelesi, partimizin mücadelesi büyük ...

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA!

Hiç kuşkusuz Merkez Komite toplantımızın en başta ve en fazla üzerinde durduğu husus...

2017 © Partiya Karkerên Kurdistan (PKK)
[[email protected]]