03/12/2016

Bir Özgürlük Çığlığıdır Tılılı

Bir ses vardır sırrına erişilmez yüreklerden kopar… Bir ses ki notaya gelmez asidir… Eşsizdir, başka seslere benzemez... Cenazede düğünde; savaşta ve barışta; hem darağacında hem halayda; acıyla, öfkeyle, sevinçle, adı henüz...

 

 

 

Bir Özgürlük Çığlığıdır Tılılı


Bir ses vardır sırrına erişilmez yüreklerden kopar… Bir ses ki notaya gelmez asidir… Eşsizdir, başka seslere benzemez... Cenazede düğünde; savaşta ve barışta; hem darağacında hem halayda; acıyla, öfkeyle, sevinçle, adı henüz konulmamış duygularla gelir… Bir ses vardır coşkun pınarlar gibi serinletir. Kızgın lavlar gibi yakar…

O ses, bir başka zamandan, bir başka evrenden, başka başka anlamlarla gelir…  Ve yaşadığımız mekâna konuverir. Yüreklerimizin orta yerine, umutlarımızın kanatlarına konar.

O ses bize gelirken TİLİLİ adını alır. Sessizliğin hünerli perileri Kürt Kadınları tilili çeker, yürek durmaz kafesinde. Tüm sesler susar tilili konuşur. Susar susar Kürt kadını tilili çeker. En iyi susuculardır en iyi tilili çekenler…
 
Tilili eski zamanlardan beri insana güç veren moral çığlığıdır tüm dillerde. Afrika’da, Amerika’da, Ortadoğu’da, Kürdistan’da… Bir eski zamanları bilenler, bir de acısı derin olanlar belki hisseder bu seste saklı anlamları.
 
Bu ses yakılmış tarihin küller altından çıkan billur sesidir. Bu ses yüreğin en derininin sesidir. Bütün sessizliklerin toplamıdır; sessiz zamanların birikmiş haykırışıdır. Söze gerek duymadan yapılan direniş çağrısıdır. Bir yüreklendirme işaretidir. Bir işaret ki korku tanımaz. Bir meydan okumadır ama nara değildir; bir zarafeti, bir de tılsımı vardır. Bu ses kadının özgürlük çığlığıdır. Bu ses, her işittiğimde tüylerimi diken diken eden tilili sesidir. Özgürlüğümden önce beni var eden kutsal ananın gururlu sesidir…

Tilili!
Mezarlıkta-cenazede ölüme ve düşmana karşı gurur çığlığıdır. Bir murat almadır. Toprağa uğurlarken sevdiğini, düğününü yapar gibidir… Ölümün ve doğumun müjdesidir. Doğum gibi ölümü de gurur ve müjdeyle karşılayan kadının büyüklüğüdür tilili… Düğünde sevincini dostlarla paylaşırken, murat alamayanları unutmamadır… Anmadır… Gurur duyduğunu nazardan korumadır… Halayda coşkuya… Kavgada direnişe; dağ başlarında, zozanlarda, meydanlarda, zindanlarda…

Anılarda tilili yüreğin cesaretidir:
-    Saldırı anında öyle bir tilili çekti ki aslanlar gibi atıldık
-    Tilili sesini duyunca başardığımızı anladık
-    Tilili çekince herkes halaya katıldı
-    Tilili sesiyle bir şahadetin yaşandığını anladık

Tilili bir zafer andıdır dalga dalga Ada’ya yollanan…

Yolcu uğurlanırken bir dua olur tilili
Hasretlik son bulup kavuşulurken bir şükran olur tilili
Dil susup kelimeler yetmezken bir destan olur tilili

Yürekte birikmiş özlemdir tilili. En onulmaz acıları anlatan ağıttır tilili. Demlenmiş bir özgürlük çığlığıdır tilili. Düşü gerçek kılanların gülüşüdür tilili. Evlatlarına selamıdır anaların…

Tüm Barış Anaları için!
Tİ-Lİ-Lİ-Lİ-Lİ-Lİ-Lİ-Lİ-Lİİİİİİİİİİİİ…
                                                            
****             

ÊZİDİLİK -3

Êzidi kültürü Mezopotamya uygarlıksal gelişiminin birçok nüvesini içinde barındırmaktadır.

ÊZİDİLİK-2

Êzidilik çok eskilere dayanmakla birlikte genelleşmemiş sadece bir halkın, Kürt halkının inancı olagelmiştir.

ÊZİDİLİK 1. BÖLÜM

Êzidilik; kadim bir Mezopotamya dinidir. Mitraizm, Mazdaizm ve Zerdüştlüğü de kendi içinde barındıran, sentezleyen ve tek tanrılı dinlerden de etkilenen bir dindir diyebiliriz. Ama…

2016 © Partiya Karkerên Kurdistan (PKK)
[[email protected]]