23/02/2018

Halk├Żm├Żza ve kamuoyuna!

B├Âlgemiz Ortado├░u’da ya├żanan yak├Żc├Ż geli├żmeler, T├╝rkiye’ye demokratik ulusla├żmay├Ż ve demokratik cumhuriyet haline gelmeyi dayatmaktad├Żr.

 

 

 

 

KCK yürütme Konseyi Ba├żkanl├Ż├░├Ż
20.06.2011

Türkiye’de gerçekle├żen 12 Haziran genel seçimlerinin ortaya ç├Żkard├Ż├░├Ż sonuçlar, Kürt sorununun siyasi bar├Ż├żç├Żl çözümü ve Türkiye’nin demokratikle├żmesi aç├Żs├Żndan ön aç├Żc├Ż güçlü bir zemin yaratm├Ż├żt├Żr. Seçimlerde özellikle Emek, Özgürlük ve Demokrasi Bloku’nun bütün engellemelere ra├░men elde etti├░i yüksek ba├żar├Ż düzeyi, AKP’nin yüzde 50’ye yakla├żan oy oran├Ż ve CHP’nin de seçim sürecinde verdi├░i baz├Ż olumlu mesajlar, ├żayet do├░ru de├░erlendirilirse toplumsal bir uzla├ż├Ż konsensüsü yarat├Żlarak Türkiye’nin yüz yüze bulundu├░u sorunlar├Żn demokratik anayasal çözümü aç├Żs├Żndan ciddi bir ç├Żk├Ż├ż ve yeni bir sürecin ba├żlang├Żc├Ż olabilir.
Nitekim bu gerçe├░i gören birçok çevre, 12 Haziran seçimiyle olu├żan yeni meclisin kurucu bir meclis olma rolünü oynayarak Türkiye’nin demokratik yap├Żlanmas├Żn├Ż sa├░layacak olan yeni bir sivil demokratik anayasa yapmas├Ż gerekti├░ini de├░erlendirmektedir. Anayasal çözüm sürecinin sa├░l├Żkl├Ż ilerletilmesi için mevcut çat├Ż├żmal├Ż ortam├Żn kesin sona erdirilmesi, bütün kesimlerin e├żit kat├Żl├Żm├Żn├Ż sa├░layan demokratik bir tart├Ż├żma zemininin olu├żturulmas├Ż gereklidir.
Bu ko├żullar├Ż ve toplumsal düzeyi göz önünde bulunduran Önder Abdullah Öcalan, 15 Haziran’da avukatlar├Ż arac├Żl├Ż├░├Żyla yapt├Ż├░├Ż aç├Żklamada, demokratik anayasal çözüm sürecinin her zamankinden daha güçlü ko├żullara ve zemine sahip oldu├░unu belirterek bu sürecin ba├żlad├Ż├░├Żn├Ż ilan etmi├żtir. Ancak bunun için çat├Ż├żmal├Ż sürecin sona erdirilmesini gerekli görmü├ż ve bu temelde ilgili güçlere çat├Ż├żmas├Żzl├Żk sürecinin yarat├Żlmas├Ż ça├░r├Żs├Żnda bulunmu├żtur. Ayn├Ż zamanda TBMM taraf├Żndan kal├Żc├Ż bar├Ż├ż├Żn ve demokratik anayasal sürecin ba├żar├Żyla ilerleyebilmesi için kendisine ça├░r├Ż yap├Żlarak rolünü oynayabilmesi için imkan yarat├Żlmas├Żn├Ż istemi├żtir.
Ku├żkusuz Önder Abdullah Öcalan’├Żn de├░erlendirmeleri do├░ru ve talepleri yerindedir. Hareket olarak bu ça├░r├Żlar├Ż dikkatle de├░erlendiriyor ve üzerimize dü├żen sorumluluklar├Żn gere├░ini yerine getirme karar├Żn├Ż alm├Ż├ż bulunuyoruz. Fakat halk├Żm├Żz├Żn ve tüm kamuoyunun da bildi├░i gibi 1993’ten bu yana birçok kere gerçekle├żtirdi├░imiz tek tarafl├Ż ate├żkes ve bar├Ż├żç├Żl çabalar├Żm├Żz yeterli olmam├Ż├ż ve kal├Żc├Ż bir sonucu ortaya ç├Żkarmam├Ż├żt├Żr. Geçmi├żte, defalarca ate├żkes veya tek tarafl├Ż eylemsizlik süreçleri ilan ettik. En son 13 A├░ustos 2010 tarihinden itibaren ilan etti├░imiz eylemsizlik sürecini de 15 Haziran 2011’e kadar tek tarafl├Ż olarak sürdürdük. Bütün bu geli├żmeler halk├Żm├Żz├Żn ve kamuoyunun yak├Żn bilgisi dahilindedir. Ancak ├żimdiye kadar tek yanl├Ż çabalar├Żm├Żz, gerillan├Żn üslenme alanlar├Żna çekilmesi, Önder Abdullah Öcalan’├Żn içinde tutuldu├░u tecrit ko├żullar├Żna ra├░men sundu├░u çözüm projeleri ve çok yo├░un çaba harcamas├Ż demokratik çözüm sürecini geli├żtirmeye ve ba├żar├Żl├Ż k├Żlmaya yetmemi├żtir. Hükümet ve ordu, gerekli olumlu tutumu göstermedi├░i için eylemsizlik süreçleri ve çe├żitli kesimlerin de katk├Ż sundu├░u bar├Ż├żç├Żl çözüm çabalar├Ż sonuçsuz kalm├Ż├żt├Żr. E├░er, ├żimdi de Türkiye toplumu duyarl├Ż yakla├żmaz, Türk devleti bugüne kadar yürüttü├░ü siyasetinde ├Żsrar ederek,  ordu ve polis operasyonlar├Żn├Ż durdurmazsa, Hareketimizin tek tarafl├Ż çabalar├Ż demokratik anayasal çözüm sürecini gerçekle├żtirmeye yeterli olmayacakt├Żr.
Bu nedenle, çat├Ż├żmas├Żzl├Żk sürecinin olu├żmas├Ż ve demokratik anayasal çözüm sürecinin geli├żebilmesi için a├ża├░├Żdaki iki hususun ertelenmeksizin yerine getirilmesini gerekli görmekteyiz:
1- TBMM yeni yasama dönemine ba├żlarken Türkiye’nin en temel ve stratejik sorunu olan Kürt sorununu çözmek üzere, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’a demokratik anayasal çözüm sürecinde rolünü oynamas├Ż için ça├░r├Ż yapmal├Ż ve buna uygun ko├żullar yaratmal├Żd├Żr.
2- Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümeti ad├Żna Ba├żbakan veya benzer düzeyde devleti ba├░layan bir yetkili taraf├Żndan Kürt sorununun çözümünde imha ve tasfiye de├░il, diyalog ve bar├Ż├żç├Żl yollar├Żn esas al├Żnaca├░├Żn├Ż, bu temelde polis ve asker operasyonlar├Żn├Żn durduruldu├░unu aç├Żkça kamuoyuna deklare ederek sürecin geli├żmesi için start vermelidir.
Devlet ve yeni görev alacak hükümet taraf├Żndan böylesine güven veren, aç├Żk bir ad├Żm├Żn at├Żlmas├Ż halinde bu sorunun köklü çözüm yoluna girece├░i ve giderek anayasal çözüm temelinde kal├Żc├Ż bar├Ż├ż├Żn ve demokratik çözümün geli├żece├░i aç├Żkt├Żr. Aksi takdirde, hiçbir somut ad├Żm├Żn at├Żlmad├Ż├░├Ż, güvence verilmedi├░i ve sürekli tasfiye operasyonlar├Żn├Żn dayat├Żld├Ż├░├Ż bir ortamda güçlerimizin tek tarafl├Ż ate├żkes durumunu sürdürmesi mümkün olmayacakt├Żr. Ciddi, kal├Żc├Ż bir bar├Ż├żç├Żl sürecin geli├żmesi, ancak çift tarafl├Ż bir ate├żkes pozisyonuyla mümkün olabilir. Gelinen a├żamada sonuç al├Żc├Ż olmamas├Żna ra├░men, bir daha bizden tek tarafl├Ż fedakarl├Żk beklemek, güçlerimiz imha sürecine tabii tutuldu├░u halde bizden bunu istemek, adaletli bir yakla├ż├Żm olmayacakt├Żr. Bununla birlikte belirsizlik ve çözümsüzlük sürecinin uzun vadeli devam ettirilmesi de art├Żk mümkün de├░ildir. Kürt taraf├Ż olarak bütün iyi niyet, çözümleyici tutum ve politikalar├Żm├Żza ra├░men, oyalama ve tasfiyenin dayat├Żlmas├Ż halinde do├░acak sonuçlardan hükümetin ve devletin sorumlu olaca├░├Ż aç├Żkt├Żr. Tarihin bu önemli a├żamas├Żnda mevcut olanaklara dayanan Kürdistan halk├Ż, kendi alternatif çözümünü geli├żtirme gücüne ve iradesine sahip bir halkt├Żr. Bu aç├Żdan devletin süreci do├░ru de├░erlendirmesi ve demokratik çözüm iradesini ortaya koymas├Ż, Türkiye’nin gelece├░i aç├Żs├Żndan büyük önem ta├ż├Żmaktad├Żr. ├×imdiye kadar Kürdistan üzerinde yürütülen inkar ve imha politikas├Żn├Żn iflas etti├░i aç├Żk bir gerçektir. Bu politikada ├Żsrar etmenin, farkl├Ż üslup ve yollarla sürdürmenin hiçbir anlam├Ż yoktur.
12 Haziran seçimlerinin ortaya ç├Żkard├Ż├░├Ż en önemli sonuç, Kürdistan halk├Żn├Żn bar├Ż├żç├Żl demokratik çözüm ve demokratik özerkli├░i onaylamas├Żd├Żr. Buna tüm kesimlerin sayg├Ż duymas├Ż ve bu temelde çözüm perspektifini ele almas├Ż gerekmektedir. Tarihte ilk kez bu denli birli├░ini kurmu├ż ve demokratik çözüm iradesini ortaya koymu├ż Kürdistan halk├Ż, Türkiye’nin sol, sosyalist ve demokratik çevreleriyle geli├żtirdi├░i dayan├Ż├żma önemli bir düzeyi ortaya ç├Żkarm├Ż├żt├Żr. Henüz tam yeterli olmasa da Demokratik Ulus ekseninde önemli bir ad├Żm olan Emek, Özgürlük ve Demokrasi Bloku’nun ortaya koydu├░u Demokratik Cumhuriyet ve Demokratik Özerklik perspektifi bu seçimlerle Kürdistan halk├Ż taraf├Żndan onaylanm├Ż├żt├Żr. Bu, Türkiye’nin gelece├░i aç├Żs├Żndan, ufuk aç├Żc├Ż, önemli ve yeni bir durumdur.
Bu gerçekli├░i, devlet ve demokratik toplum güçlerinin dikkate alarak sorunu ele almas├Ż çözüm sürecinin geli├żmesi aç├Żs├Żndan önemli bir husustur. Bölgemiz Ortado├░u’da ya├żanan yak├Żc├Ż geli├żmeler, Türkiye’ye demokratik ulusla├żmay├Ż ve demokratik cumhuriyet haline gelmeyi dayatmaktad├Żr. Bu perspektiften yakla├żarak Kürt sorununu çözmek, Türkiye’yi ekonomik ve siyasi aç├Żdan ileri bir a├żamaya ta├ż├Żyaca├░├Ż aç├Żkt├Żr. Kendi içinde halklar├Żn birli├░i ve karde├żli├░i temelinde toplumsal uzla├żmay├Ż sa├░lam├Ż├ż, tüm kesimlerin kat├Żl├Żm├Żyla, demokratik bir anayasa ile bunu perçinlemi├ż bir Türkiye, gelece├░e güçlü bakan, bölgede demokrasi merkezi olmay├Ż ba├żaran, her bak├Żmdan geli├żmi├ż bir Türkiye olacakt├Żr. Kürdistan halk├Żn├Żn ve demokrasi güçlerinin ortak çabalar├Ż bunun ko├żullar├Żn├Ż güçlü bir biçimde olu├żturmu├żtur.
Halklar├Żm├Żz├Żn demokrasi ve bar├Ż├ż beklentileri temelinde, devlet ve hükümet, sürecin geli├żmesi için gerekli olan ad├Żmlar├Ż atarsa, çat├Ż├żman├Żn olmad├Ż├░├Ż yeni ve tarihi bir bar├Ż├żç├Żl sürecin geli├żmesi ve demokratik anayasal çözümün önünün aç├Żlmas├Ż için, hareket olarak üzerimize dü├żeni yapma kararl├Żl├Ż├░├Żnda oldu├░umuzu belirtmek istiyoruz. Tüm halk├Żm├Żz├Ż ve bar├Ż├żtan yana olan tüm demokratik çevreleri, tarihin bu kritik a├żamas├Żnda duyarl├Ż olmaya, kal├Żc├Ż bar├Ż├ż├Żn sa├░lanmas├Ż ve demokratik çözüm sürecinin geli├żmesi için rolünü oynamaya ça├░├Żr├Żyoruz.

Demokratik Anayasal ├ç├Âz├╝m Geli├żmezse Halk├Żn Direnme Hakk├Ż Vard├Żr!

Ba├żbakan bir ├ža├░r├Ż yapabilir; ÔÇťbiz bu i├żin silahlarla ├ž├Âz├╝lmeyece├░ine inan├Żyoruz. Bu meseleyi demokratik anayasal y├Ântemlerle ├ž├Âzece├░izÔÇŁ derse, bir haftada hallederiz.

Son Savunmam Ortado├░u'nun Kurtulu├ż Manifestosudur

Bar├Ż├ż Konseyi'nin kurulmas├Ż, at├Żlmas├Ż gereken ve at├Żlacak en ├Ânemli somut ad├Żmd├Żr. Bar├Ż├ż Konseyi, mutlaka kurulmal├Żd├Żr.

├ľn├╝m├╝zde ├Łki Yol Var: Demokratik Anayasal ├ç├Âz├╝m ile Devrimci Halk Sava├ż├Ż

AKP ├ž├Âz├╝me yana├żm├Żyor. H├╝k├╝met K├╝rtlere kar├ż├Ż ├žok ac├Żmas├Żzca hukuku, kanunlar├Ż devreye koyarak onlar├Ż tasfiye etmeye ├žal├Ż├ż├Żyor.

G├Âr├╝├żme Notlar├Ż ╗ Di­er Yazřlar

Demokratik Anayasal ├ç├Âz├╝m Geli├żmezse Halk├Żn Direnme Hakk├Ż Vard├Żr!

Son Savunmam Ortado├░u'nun Kurtulu├ż Manifestosudur

├ľn├╝m├╝zde ├Łki Yol Var: Demokratik Anayasal ├ç├Âz├╝m ile Devrimci Halk Sava├ż├Ż

Anayasal ├ç├Âz├╝m├╝ ├Łlerletmem ├Ł├žin KCK, Devrimci Halk Sava├ż├Ż Haz├Żrl├Żklar├Żyla Destek, Katk├Ż Vermelidir

AKP K├╝rt Siyasi Hareketini Tasfiye Ederek K├╝rt Sorununu ├ç├Âzmek ├Łstiyor

├Łktidar├Żn ├Łslam'la alakas├Ż yok, ibadeti de sahtedir!

15 Haziran'dan ├Łtibaren Yeni Bir S├╝re├ž Ba├żlayacak

K├╝rtler bu s├╝re├žte var olma-yok olma m├╝cadelesi vermektedir!

Baz├Ż ├Łlkleri Ya├żayaca├░├Żm├Żz Tarihi ├ľnemde Olan Bir Yaza Girece├░iz

Arap Bahar├Ż De├░il, Halklar├Żn Bahar├Żd├Żr, Merkezi K├╝rdistan'd├Żr

Bu Geli├żmeler Kar├ż├Żs├Żnda K├╝rtler Kendi Pozisyonlar├Żn├Ż De├░erlendirmek Durumundad├Żrlar

Demokratik ├ç├Âz├╝m ├çad├Żrlar├Ż Demokratik Siyaset Akademileridir

Halk├Żm├Żz ├çad├Żr Eylemlerini Ne Zamana Kadar S├╝rd├╝rece├░ine Kendisi Karar Verir

AKP'yi Uyar├Żyorum, Art├Żk Bu Provokasyonlardan, Komplolardan Vazge├ž

T├╝rkiye'de K├╝rt Sorununun ├ç├Âz├╝m├╝, Di├░er ├╝lkelerde de K├╝rtlerin Stat├╝s├╝n├╝n De├░i├żmesi Demektir. Bu ├Łnan├žla B├╝t├╝n Halk├Żm├Żz├Żn Newrozunu Kutluyorum

2018 © Partiya Karkerŕn Kurdistan (PKK)
[[email protected]]