23/02/2018

35 YILINDA 14 TEMMUZ ÞEHITLERINI ANIYORUZ

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATÝK KAMUOYUNA

HALKIMIZA VE DEMOKRATÝK KAMUOYUNA

HALKIMIZA VE DEMOKRATÝK KAMUOYUNA

PEKÝ, SÝZÝN ÇÖZÜMÜNÜZ NE?

YENÝ MÜCADELE DÖNEMÝ VE ÖNCÜ KADRONUN ROLÜ

HALKLARIMIZA VE KAMUOYUNA

HALKIMIZA VE DEMOKRATÝK KAMUOYUNA

HALKIMIZA VE DEMOKRATÝK KOMUOYUNA

HALKLARIMIZA VE KAMUOYUNA!

KÝRLÝ VE KALLEÞÇE SAVAÞ YÜRÜTEN KÝMDÝR?

AKP 12 EYLÜL’Ü RESTORE ETMEK ÝSTEMEKTEDÝR

KAMUOYU DÝPLAMASÝSÝ NASIL YÜRÜTÜLEBÝLÝR?

HALKLARIMIZA VE KAMUOYUNA!

HALKI KANDIRMAMAK ÝÇÝN

ERDOÐAN’IN ÝHTÝRASLARINA HALKLARI KURBAN ETTÝRMEMEK ÝÇÝN NE YAPILMALI?

KAMUOYU DÝPLOMASÝSÝ’YLE KÜRT ALGISI DEÐÝÞEBÝLÝR

ÖZGÜRLÜÐE GÖZÜNÜ DÝKEMEYENÝN GÜCÜ OLAMAZ

15 AÐUSTOS ATILIMI BÝR ÝNADIN BÝR ÝNANCIN ATILIMIDIR-2

15 AÐUSTOS ATILIMI BÝR ÝNADIN BÝR ÝNANCIN ATILIMIDIR -1

15 AÐUTOS UMUDUN VE ZAFERÝN BAÞLANGICIDIR

HALKLARIMIZA VE KAMUOYUNA!

HALKIMIZA VE DEMOKRATÝK KAMUOYUNA!

ERDOÐAN-AKP TÜRKÝYE’YÝ NEREYE SÜRÜKLÜYOR!

TARÝHÝ VE KALICI BÝR BARIÞ ÝÇÝN TEK YOL ÖNDER APO’NUN ÖZGÜRLÜÐÜDÜR

SAVAÞIN BÝÇÝMÝ VE YOÐUNLUÐU KAZANANI BELÝRLEYECEK

HALKLARIMIZA VE KAMUOYUNA!

HALKLARIMIZA VE KAMUOYUNA!

HALKLARIMIZA VE KAMUOYUNA!

KÝRLÝ VE KARANLIK KONSEPTÝN ÇETESÝ DAÝÞ VE LÝDERÝ ERDOÐAN…

BEKLEMEK ÖLÜMDÜR

AKP SALDIRILARI VE YENÝ KÜRT DÝRENÝÞÝ

HALKIMIZA VE DEMOKRATÝK KAMUOYUNA

HALKLARIMIZA VE KAMUOYUNA!

UÇURUMUN KENARINDA

SARAY MI, KIÞLA MI?

MUAVÝYE SOFRASINA OTURMAYIN!

PKK GERÇEÐÝNDE ÝNSAN, BÜTÜN DEDÝÐÝMÝZ HAKÝKATTÝR

HALKLARIMIZA, ÝLERÝCÝ DEMOKRATÝK TÜM ÝNSANLIÐA VE KAMUOYUNA!

AKP HÜKÜMETÝ ÝÇÝN ATEÞKES HÝÇBÝR ZAMAN OLMAMIÞTIR

YENÝLMEZLÝÐÝN ÝKSÝRÝ

HALKIMIZA VE DEMOKRATÝK KAMUOYUNA

HALKLARIMIZA VE KAMUOYUNA!

14 TEMMUZ DÝRENÝÞÝ PARTÝNÝN EN BÜYÜK GERÇEÐÝDÝR!

ÖZEL SAVAÞ ÞEFÝ ERDOÐAN

HDP, ÝLKELERÝYLE ERKEN BÝR SEÇÝMDEN DE ZAFERLE ÇIKACAKTIR

ÝMRALI DUVARLARINI YIKALIM!

HALKLARIMIZA VE KAMUOYUNA!

HALKLARIMIZA VE KAMUOYUNA!

TEK POLÝTÝKA VE YOL

1 2 3 49

2018 © Partiya Karkern Kurdistan (PKK)
[[email protected]]