11/12/2017

4_Demokratrik_Uygarlık_Manifestosu.pdf

Otadoğu'da Uygarlık Krizi ve Demokratik Uygarlık Çözümü

Demokratik Kurtuluş Ve Özgür Yaşamı İnşa Hamlesi

“ZAMANIN RUHUNU OKUYAMAYANLAR, TARİHİN ÇÖP SEPETİNE GİDERLER. SUYUN AKIŞINA DİRENENLER, UÇURUMA SÜRÜKLENİRLER.”

Demokratik Komunal Ekonomi

Ekonomi temel mahiyette bir tarihsel toplum eylemidir. Hiçbir birey (efendi, bey, patron, köle, serf ve işçi olarak) ve devlet ekonomik eylemin ak-törü olamaz.

Demokratik Siyaset

Demokratik siyasal mücadele yürüttüğümüz için, bizim öngördüğümüz ve esas aldığımız siyaset demokratik siyaset oluyor.

Demokratik Uygarlık Çağının Siyaseti; Demokratik Siyaset

Demokrasi, baştaki sınırlı uygula-malarına karşılık, 20. yüzyılın sonlarında evrensel bir sisteme gidi-şin en uygun yaşam ve yönetim biçimi olarak kabul görmekte ve giderek yaygınlaşmaktadır.

Demokratik Uygarlık Manifestosu -5-

V.KİTAP KÜRT SORUNU VE DEMOKRATİK ULUS ÇÖZÜMÜ Kültürel Soykırım Kıskacındaki Kürtleri Savunmak Abdullah ÖCALAN

Demokratik Uygarlık Manifestosu -3-

III.KİTAP ÖZGÜRLÜK SOSYOLOJİSİ ÜZERİNE DENEME Abdullah ÖCALAN

Demokratik Uygarlık Manifestosu -2-

II.KİTAP KAPİTALİST UYGARLIK -Maskesiz Tanrılar Ve Çıplak Krallar Çağı- Abdullah ÖCALAN

Demokratik Uygarlık Manifestosu -1-

I.KİTAP UYGARLIK -Maskeli Tanrılar Ve Örtük Krallar Çağı- Abdullah ÖCALAN

Demokratik Özerklik (Derleme) Abdullah ÖCALAN

Tarihte yerel ve bölgesel özerklik politikaları hep olagelmiş, ahlaki ve politik toplumun varlığını sürdürmesinde önemli rol oynamışlardır.

Kadın Özgürlüğü (Derleme) Abdullah ÖCALAN

Kadın biyolojik farklılığı olan bir cins insan olarak algılamak toplumsal gerçeklik konusunda körlüğün temel etkenlerinin başında gelmektedir. Cinsiyet farklılığı kendi başına hiçbir toplumsal sorun nedeni olamaz.

Emek Ve Toplum-Abdullah Öcalan

Tarih ölüleri anlatır, ancak insanca yaşam için. Tarih bilinci olmayanların toplumsal yaşamlarının bir anlam ifade edemeyeceği çok iyi bilinmelidir. Ne kadar tarih bilinci varsa o kadar anlamlı bir toplumsal yaşama tekabül edeceği unutulmamalıdır. Sadece bu kadar da değil. Anlam kadar maddi yapılar, kültürler olarak da tarih yaşandıkça toplumsal yaşamın değerli olduğu ifade edilebilir.

Ş. Viyan Mektupları ve Konuşmaları

Ş.Viyan Soran'ın örgüte, önderliğe,yoldaşlarına vs. yazdığı mektuplar ve komuşmaları

Yol Haritası-Abdullah Öcalan

Abdullah Öcalan'ın Kürt sorununun Çözümü İçin Sunduğu Yol Haritasıdır.

Önderlik Gerçeği

Önderlik gerçeği Bilim Aydınlanma Yayınlarının Eğitim dizsi-4 olarak hazılanmıştır

1 2 3

KiTAPLAR

2017 © Partiya Karkerên Kurdistan (PKK)
[[email protected]]