23/02/2018

15 AÐUSTOS ATILIMI BÝR ÝNADIN BÝR ÝNANCIN ATILIMIDIR-2

Biz Kimsenin Adýný Bile Söyleyemediði Bir Ülkenin Yurtseverliðini Yaptýk

15 AÐUSTOS ATILIMI BÝR ÝNADIN BÝR ÝNANCIN ATILIMIDIR -1

Bu savaþ büyük düþünmenin ve büyük yüreðin savaþýdýr.

15 AÐUTOS UMUDUN VE ZAFERÝN BAÞLANGICIDIR

Özgürlükten, özgürlüðümüzden taviz vermeyeceðiz.

14 TEMMUZ DÝRENÝÞÝ PARTÝNÝN EN BÜYÜK GERÇEÐÝDÝR!

14 Temmuz kararý; Partinin adýnýn ortadan kalkmamasý için halk ve Kürdistan adýnýn, insanlýk adýnýn ortadan kalkmamasý içindi.

ÖZGÜRLÜÐE GÖZÜNÜ DÝKEMEYENÝN GÜCÜ OLAMAZ

Ben kadýnla yüreðim ve aklýmla iliþkilendim.

 

2018 © Partiya Karkern Kurdistan (PKK)
[[email protected]]